EGERLÖVŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Áldás,
Békesség!

Szeretettel köszöntünk az Egerlövői Református Egyházközség honlapján!

Kedves Olvasó, Látogató! Tudtad, hogy Földünk lakossága jelen pillanatban a 7 és fél milliárd fő felé közelít… és amíg ezt elolvastad, újabb 10 fővel lettünk többen ezen a világon? Óriási szám. És ennek a számnak, ennek a sok milliárdnyi léleknek csak egy igen csekély részét tesszük csak ki mi, a lövői reformátusok. Országos viszonylatban mérve is csekély létszámú egyházközségünk rendelkezik azonban egy olyan erővel, ami azon túl, hogy egyben tart és megtart minket, egyben tartja és megtartja ezt az egész, hatalmas világot is. Ez az erő nem más, mint az Úrnak, a mi Istenünknek a szeretete, és a tőle kapott hit. Ezt a hitet, ezt a szeretet szeretnénk hirdetni ezen a webes felületen keresztül, és közben bemutatni ennek a világnak - ha nem is mind a 7,5 milliárd tagjának - hogy kik vagyunk, hogy kik voltunk mi, a lövői reformátusok.

 • Istentisztelet Istentisztelet
 • Úrvacsora Úrvacsora
 • Keresztelő Keresztelő
 • Konfirmáció Konfirmáció
 • Ünnepek Ünnepek
 • Istentisztelet

  Istentisztelet

  "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által." (Róm. 10.17)

  Istentisztelet minden vasárnap délelőtt, 09:00 órakkor, gyülekezetünk templomában. Ettől eltérő időpontról az Istentisztelet utáni Hirdetésekben, vagy itt a honlapunkon értesülhet.

 • Úrvacsora

  Úrvacsora

  Hívogatunk az Ige szavaival: Jöjjetek, mert immár minden kész!

  Úrvacsorás alkalmainkról az Istentisztelet utáni hirdetésben, vagy itt a honlapunkon tájékozódhat. (Hamarosan egész éves, pontos dátumokkal frissítjük ezeket az időpontokat.)

 • Keresztelő

  Keresztelő

  "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

 • Konfirmáció

  Konfirmáció

  Konfirmálás = Megerősítés

  Kereszteléskor szüleink és keresztszüleink akaratából vagyunk jelen. De a konfirmáláskor, megismerve az egyház tanításait önként teszünk bizonyságot arról, hogy Jézus egyházához akarunk tartozni.

 • Ünnepek

  Ünnepek

  "Az ünnepek, mint valami időbeli sákramentumok, az örökkévalóságot kötik le és oltják bele a valóságba." (Ravasz László, református lelkész)

  Templomunk rendszeresen helyet ad ünnepi alkalmakra való gyülekezéshez. Karácsony, Húsvét, Anyák napja, nemzeti ünnepeinken a templom udvarán felállított emlékmű koszorúzása... ezekről az alkalmakról is értesülhet honlapunkon keresztül.

Hírek, hirdetmények, információk

Istentisztelet

 

Következő alkalom:

2019. február 17. délelőtt 9 óra

Hirdetések

Jelenleg nincs megjeleníthető hírdetmény

Elkészült a videó - Esperesi eskütétel

2018. November 10-én, gyülekezetünk templomában ünnepélyes keretek között iktatták be esperesi tisztségébe Gordos Attila nagytiszteletű urat, gyülekezetünk lelkipásztorát, és az egyházmegye új főjegyzőjét, Ferenczfi Zoltánt. Az alkalmon megjelentek az egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, továbbá - a teljesség igénye nélkül -, Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Dudás Ferenc nagytiszteletű úr, akit Gordos Attila vált eddig betöltött esperesi tisztségében, Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, Pintér Elemér egyházmegyei gondnok, Buktáné Uza Teodóra, községünk polgármestere, Tállai András országgyűlési képviselő, Szilvási Ferencné, gyülekezetünk gondnok, Mikola István lelkész, valamint Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes és Mészáros István zempléni esperes.

Az alkalmon készült fényképeket IDE KATTINTVA nézheti meg.

Videó megtekintése IDE KATTINTVA

25 év képekben

Gyülekezetünk elmúlt 25 évét mutatja be ez a fényképgyűjtemény.

 • Weddings
 • Spa Package
 • Spring Special
 • Weddings

  2017-ben tartottunk egy megemlékezést, melynek során községünk lelkipásztorát, Gordos Attila tiszteletes urat köszöntöttük abbaól az alkalomból, hogy 25-ik éve szolgál gyülekezetünkben. Az alkalomra készült egy fényképalbum, mely megpróbálta felölelni ezt a 25 évet, annak minden történésével együtt. Ezek a képek tekinthetőek meg itt, online felületen is.

  • Fotók a község életéből
  • Régi, egyházi események, ünnepek
  • Gyülekezetünk és a község épületei
  • Képek az Idősek otthonáról
 • Spa Package

  2017-ben tartottunk egy megemlékezést, melynek során községünk lelkipásztorát, Gordos Attila tiszteletes urat köszöntöttük abbaól az alkalomból, hogy 25-ik éve szolgál gyülekezetünkben. Az alkalomra készült egy fényképalbum, mely megpróbálta felölelni ezt a 25 évet, annak minden történésével együtt. Ezek a képek tekinthetőek meg itt, online felületen is.

  • Fotók a község életéből
  • Régi, egyházi események, ünnepek
  • Gyülekezetünk és a község épületei
  • Képek az Idősek otthonáról
 • Spring Special

  2017-ben tartottunk egy megemlékezést, melynek során községünk lelkipásztorát, Gordos Attila tiszteletes urat köszöntöttük abbaól az alkalomból, hogy 25-ik éve szolgál gyülekezetünkben. Az alkalomra készült egy fényképalbum, mely megpróbálta felölelni ezt a 25 évet, annak minden történésével együtt. Ezek a képek tekinthetőek meg itt, online felületen is.

  • Fotók a község életéből
  • Régi, egyházi események, ünnepek
  • Gyülekezetünk és a község épületei
  • Képek az Idősek otthonáról

Keressen minket...

Amennyiben nem találta meg a kereset információt, vagy kérdése lenne.

Gordos Attila

Gordos Attila

lelkipásztor - egyházi ügyek

Kapcsolat
Gordosné Balogh Eszter

Gordosné Balogh Eszter

lelkipásztor - egyházi ügyek, falugondnokság

Kapcsolat
Sipeki András

Sipeki András

Honlappal kapcsolatos ügyek, észrevételek

Kapcsolat

Copyright © 2018 Egerlövői Református Egyházközség